Day: August 16, 2020

Truyền thông

Giám đốc New View Economics: Dòng chảy thương mại thế giới có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ

Theo Giám đốc New View Economics, các nhà hoạch định chính sách toàn cầu cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế bất chấp thâm hụt ngân sách và nợ công lớn. Nếu các nhà lãnh đạo đi sai hướng, nền kinh tế sẽ phải chịu những hậu quả tồi tệ chưa từng có trong lịch sử trước đây.