Câu chuyện kinh doanh

Anh cân nhắc phát voucher mua sắm cho người dân

Giới chức Anh đang xem xét đề xuất phát voucher 500 bảng cho người lớn, 250 bảng cho trẻ em để tiêu trong các ngành thiệt hại nhất vì Covid-19.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/anh-can-nhac-phat-voucher-mua-sam-cho-nguoi-dan-4125775.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *