Câu chuyện kinh doanh

Cổ phiếu nào sắp vào rổ VN30?

CTD, BVH có thể rời khỏi rổ VN30 vì không đáp ứng giá trị vốn hóa và tỷ lệ free-float trong khi KDH, GEX, TPB cạnh tranh suất thay thế.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/co-phieu-nao-sap-vao-ro-vn30-4125452.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *