Câu chuyện kinh doanh

Covid-19 tạo động lực cho nhà xưởng, văn phòng 4.0

Với nhiều lĩnh vực, Covid-19 có thể là tảng đá ngáng đường nhưng với không gian nhà xưởng, văn phòng xu hướng 4.0, nó là động lực để tăng tốc. 

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/covid-19-tao-dong-luc-cho-nha-xuong-van-phong-4-0-4073542.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *