Câu chuyện kinh doanh

Đề xuất kiểm toán trước khi ký hợp đồng dự án PPP

Kiểm toán Nhà nước sẽ tham gia trước và sau khi ký hợp đồng dự án PPP, theo dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức công – tư. 

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/de-xuat-kiem-toan-truoc-khi-ky-hop-dong-du-an-ppp-4074135.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *