Câu chuyện kinh doanh

Đề xuất nâng gói hỗ trợ tài khoá lên 180.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính đề xuất giãn, hoãn 180.000 tỷ đồng tiền thuế và thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng từ Covid-19 thay vì chỉ 80.200 tỷ đồng.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/de-xuat-nang-goi-ho-tro-tai-khoa-len-180-000-ty-dong-4079224.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *