Câu chuyện kinh doanh

Doanh nghiệp cật lực trữ tiền mặt trong đại dịch

Đại dịch đang thúc đẩy một số công ty lớn nhất thế giới khẩn cấp cân đối lại thu chi để “sinh tồn” qua giai đoạn khó khăn.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-cat-luc-tru-tien-mat-trong-dai-dich-4073785.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *