Câu chuyện kinh doanh

Doanh nghiệp Trung Quốc vừa sản xuất trở lại vừa lo

Trung QuốcDanny Lau, chủ doanh nghiệp sản xuất tấm ốp nhôm chưa nhận được đơn hàng nào từ khi hoạt động trở lại cuối tháng 2.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-trung-quoc-vua-san-xuat-tro-lai-vua-lo-4074192.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *