Câu chuyện kinh doanh

Dồn dập xin ngân hàng giảm lãi vay trả góp vì Covid-19

Mỗi ngày, Việt Anh – nhân viên tín dụng nhận hàng chục tin nhắn và cuộc gọi từ khách hàng cá nhân đề nghị giảm lãi, lùi hạn trả nợ. 

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/don-dap-xin-ngan-hang-giam-lai-vay-tra-gop-vi-covid-19-4079895.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *