Câu chuyện kinh doanh

Hàng không mỏi mắt tìm chỗ đỗ máy bay

Các hãng bay vốn đã chật vật vì máy bay vắng khách do đại dịch, thì giờ lại thêm mối bận tâm chưa từng có là tìm chỗ đỗ chúng.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/hang-khong-moi-mat-tim-cho-do-may-bay-4074171.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *