Câu chuyện kinh doanh

Lao động châu Âu và Mỹ được hỗ trợ thế nào trong Covid-19

Trong đại dịch, Mỹ dựa vào trợ cấp thất nghiệp mở rộng, còn các chính phủ châu Âu lại trợ cấp tiền lương để tránh sa thải.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/lao-dong-chau-au-va-my-duoc-ho-tro-the-nao-trong-covid-19-4125439.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *