Câu chuyện kinh doanh

Lý do VN-Index liên tục phá đáy

Giới phân tích lo ngại đà giảm của thị trường vẫn chưa dừng lại, VN-Index có thể lùi về vùng 600 điểm do áp lực giải chấp cổ phiếu.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/ly-do-vn-index-lien-tuc-pha-day-4073806.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *