Câu chuyện kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước can thiệp thị trường ngoại hối

Giá bán USD vừa được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hạ gần 260 đồng, về 23.650 đồng, thấp hơn mức giao dịch trong các nhà băng. 

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/ngan-hang-nha-nuoc-can-thiep-thi-truong-ngoai-hoi-4074064.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *