Câu chuyện kinh doanh

Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể dừng sản xuất

Lượng hàng tồn kho lên tới 90%, tiêu thụ giảm do Covid-19, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang tính dừng sản xuất. 

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/nha-may-loc-dau-dung-quat-co-the-dung-san-xuat-4079134.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *