Câu chuyện kinh doanh

Những số liệu kinh tế vùi lấp giấc mơ Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp cao vì Covid-19, bất bình đẳng thu nhập ngày càng lớn trong khi chi phí sinh hoạt đắt đỏ là những gì người Mỹ đang trải qua.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/nhung-so-lieu-kinh-te-vui-lap-giac-mo-my-4125637.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *