Câu chuyện kinh doanh

PVN đề xuất dừng nhập khẩu xăng dầu vì Covid-19

Do lượng tồn kho tại 2 nhà máy lọc dầu trong nước đang tới 90%, PVN đề nghị dừng nhập khẩu xăng dầu. 

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/pvn-de-xuat-dung-nhap-khau-xang-dau-vi-covid-19-4082339.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *