Câu chuyện kinh doanh

SoftBank muốn bán 14 tỷ USD cổ phần Alibaba

Đại gia viễn thông Nhật Bản đang tìm mọi cách huy động vốn để củng cố việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/softbank-muon-ban-14-ty-usd-co-phan-alibaba-4073945.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *