Câu chuyện kinh doanh

Sữa Mộc Châu tính chuyện lên sàn chứng khoán

Mộc Châu Milk tiếp tục có một loạt thay đổi mới sau khi “về một nhà” với Vinamilk, từ tăng vốn, tăng đầu tư cho tới mục tiêu lên sàn chứng khoán.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/sua-moc-chau-tinh-chuyen-len-san-chung-khoan-4125630.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *