Câu chuyện kinh doanh

Thuê nam ‘6 múi’ bán sầu riêng cải thiện doanh số

Khó khăn do Covid-19, Hà Duy Trung nghĩ ra nhiều cách đẩy mạnh doanh số, trong đó có cả “bắt chước” người Thái thuê nam 6 múi bán sầu riêng.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/thue-nam-6-mui-ban-sau-rieng-cai-thien-doanh-so-4125749.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *