Câu chuyện kinh doanh

Vì sao khối ngoại không ngừng bán ròng

Chưa dừng bán ròng sau 30 phiên cho thấy đây có thể là một cuộc tháo chạy khỏi cổ phiếu của khối ngoại chứ không chỉ là rút vốn khỏi Việt Nam.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/vi-sao-khoi-ngoai-khong-ngung-ban-rong-4073777.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *